> Asetukset ja säädöt käytettäessä Command WorkStation 6.7:ää > Mukautetun tulostusprofiilin luominen
8W5K-009

Mukautetun tulostusprofiilin luominen

Jos luot mukautetun tulostusprofiilin profiilinluontiohjelmistolla, sinun on tulostettava värimittauskaavio imagePRESS-palvelin -palvelimelta. Määritä tulostuskaavion työn ominaisuudet kohdassa Command WorkStation seuraavasti.
TÄRKEÄÄ
Toimi seuraavasti. Jos työn ominaisuuksia ei ole määritetty oikein, värimittauskaavio ei välttämättä tulostu oikein.
HUOMAUTUS
Lisätietoja mukautetun tulostusprofiilin luomisesta on käyttämäsi profiilinluontiohjelmiston käyttöoppaassa tai ohjeessa.
1
Kaksoisnapsauta työtä, jolle haluat tulostaa kaavion.
[Job Properties] tulee näkyviin.
2
Valitse [COLOR] -välilehti.
3
Valitse [Bypass conversion] asetukseen [CMYK source] kohdassa [Color input].
4
Varmista, että oikea kalibrointiasetus näkyy kohdassa [Calibration] punaisen viivan ympäröimänä näytöllä.
Jos haluat muuttaa kalibrointiasetusta, valitse haluamaasi kalibrointiasetukseen liitetty tulostusprofiili kohdassa [Output Profile].
HUOMAUTUS
Jos valitset [Bypass conversion] kohdassa [CMYK source], tulostusprofiilia ei käytetä. Vain valittuun tulostusprofiiliin liitettyä kalibrointiasetusta käytetään.
Voit luoda kalibrointiasetuksen etukäteen paperille, jolle haluat luoda profiilin. Uuden kalibrointiasetuksen tallentaminen käytössä olevan paperityypin mukaan
5
Valitse [OK].