> Als zulk soort afbeeldingen worden uitgevoerd > Afgedrukte afbeeldingen zijn niet zo duidelijk als u verwacht > De kleur wordt zwak op de achterrand van het papier of de toner wordt niet aangebracht op de achterrand van het papier
8W6C-01Y

De kleur wordt zwak op de achterrand van het papier of de toner wordt niet aangebracht op de achterrand van het papier

De achterrand van het papier is omgekruld.
De kleur wordt zwak op de achterrand van het papier als de afdruk erg donker is.
← Invoerrichting
De toner wordt niet aangebracht op de achterrand van het papier, dat wit lijkt, als de afdruk zeer licht is.
← Invoerrichting
Remedie
Dit kan ontstaan doordat de toner niet gelijkmatig op de gekrulde delen van het papier wordt aangebracht. Elimineer de oorzaak van papierkrullen.
Problemen met omgekrulde afdrukken oplossen
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Om deze situatie te verbeteren wanneer u papier gebruikt dat de neiging heeft om te krullen, past u de waarde voor <Corrigeer achterrand tonertoepass.> aan. Toepasselijk om overeen te stemmen met de specifieke kenmerken van het papier.
Druk op → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier] → selecteer de papiersoort die u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Corrigeer achterrand tonertoepass.> → pas de correctiewaarde aan. Als de beelden vaag zijn, past u de correctiewaarde aan richting het minpunt in [Correctieniveau]. Als de achterkant van het papier wit lijkt, past u de correctiewaarde aan richting het pluspunt in [Correctieniveau].
'Instellingen beheer type papier' in de Gebruikershandleiding > zie 'Corrigeer achterrand tonertoepass.' onder de subsectie 'Items die kunnen worden opgegeven'
Om deze situatie te verbeteren wanneer u dik papier gebruikt dat zwaarder is dan 181g/m2, selecteer [Prioriteit Beeldkwaliteit] voor <Positie-instell. Sec. transportrol>.
Druk op → [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier] → selecteer de papiersoort die u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Positie-instell. Sec. transportrol> → en wijzig naar [Prioriteit Beeldkwaliteit].
'Instellingen beheer type papier' > 'Positie-instellingen Secundaire transportrol' in de Gebruikershandleiding