> Als zulk soort afbeeldingen worden uitgevoerd > Er verschijnen strepen op uw afdrukken > Bij het afdrukken op dun gecoat papier verschijnen er strepen in het midden van de onderrand van het papier
8W6C-01U

Bij het afdrukken op dun gecoat papier verschijnen er strepen in het midden van de onderrand van het papier

Wijzig de instellingen van de machine naar de kenmerken van het papier om deze situatie te verbeteren. Gebruik de volgende aanpassingsprocedures.
← Invoerrichting
Remedie
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat niemand anders dan de systeembeheerder de onderstaande instellingen wijzigt. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Probeer eerst de procedure (1) om de aanpassingsinstellingen te wijzigen. Als het probleem hiermee niet is opgelost, probeer dan procedure (2). Als het probleem hiermee niet is opgelost, probeer dan procedure (3).
(1)
→ [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer de papiersoort die u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Aanpassen glans/fijn zwart> → stel de waarde van [Glans] in op [-1].
'Instellingen beheer type papier' in de Gebruikershandleiding > zie 'Aanpassen glans/fijn zwart' onder de subsectie 'Items die kunnen worden opgegeven'.
→ [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer de papiersoort die u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Pas temp. aan om kreuk. te voork.> → stel de waarde in op [+1].
'Instellingen beheer type papier' > 'Het kreukelcorrectieniveau wijzigen' in de Gebruikershandleiding.
(2)
→ [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer de papiersoort die u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Papierkrulling aanpassen> → stel de waarde in op [-2] of [-3].
'Instellingen beheer type papier' in de Gebruikershandleiding > zie 'Papierkrulling aanpassen' onder de subsectie 'Items die kunnen worden opgegeven'.
(3)
→ [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer de papiersoort die u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Vent. aanp. voor papiertransp.> → stel de waarde in op [+2] of [+5].
'Instellingen beheer type papier' > 'Vent. aanp. voor papiertransp.' in de Gebruikershandleiding.
→ [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen beheer type papier] → selecteer de papiersoort die u gebruikt waarbij dit probleem voorkomt → druk op [Details/Bewerken] → [Wijzig.] voor <Tonerreductiemodus> → selecteer [Aan].
'Instellingen beheer type papier' > 'Tonerreductiemodus' in de Gebruikershandleiding.