> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Znaki powstałe podczas podawania papieru nie znikają > Niejednakowa jasność obrazu zarówno po stronie krawędzi głównej, jak i tylnej, obraz wydaje się jaśniejszy po stronie krawędzi tylnej lub ciemniejsze smugi pojawiają się po stronie tylnej krawędzi
8W77-02L

Niejednakowa jasność obrazu zarówno po stronie krawędzi głównej, jak i tylnej, obraz wydaje się jaśniejszy po stronie krawędzi tylnej lub ciemniejsze smugi pojawiają się po stronie tylnej krawędzi

Prędkość podawania papieru jest nieodpowiednia. Sprawdź poniższe rozwiązania.
Niejednakowa jasność obrazu zarówno po stronie krawędzi głównej, jak i tylnej.
← Kierunek podawania
 
Obraz wydaje się jaśniejszy po stronie krawędzi tylnej.
← Kierunek podawania
 
Pojawiają się jaśniejsze lub ciemniejsze smugi po stronie tylnej krawędzi.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Aby poprawić tę sytuację, wyreguluj prędkość podawania papieru w obszarze odwracania/wyprowadzania w kierunku dodatnim.
<Dos. prze. pap. w obsz. in./wyp.>
WAŻNE
Funkcja ta może wpływać na sposób podawania papieru. Z uwagi na fakt, że zwiększenie tej wartości może powodować blokowanie papieru w urządzeniu, zaleca się dostosowywanie wartości przy użyciu niewielkich przyrostów.
Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz rodzaj używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → [Zmień] dla pozycji <Dos. prze. pap. w obsz. in./wyp.>, aby dostosować poziom korekcji przy użyciu [-] lub [+].
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” w dokumencie Podręcznik użytkownika > patrz „Dos. prze. pap. w obsz. in./wyp.” w podrozdziale „Elementy, które mogą zostać określone”