> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Wydrukowane obrazy nie są tak wyraźne, jak powinny > Gdy po drukowaniu lub kopiowaniu na dużej ilości węższego papieru rozpoczyna się pracę z szerszym papierem, kolory na lewej i prawej krawędzi papieru są niewyraźne
8W77-01X

Gdy po drukowaniu lub kopiowaniu na dużej ilości węższego papieru rozpoczyna się pracę z szerszym papierem, kolory na lewej i prawej krawędzi papieru są niewyraźne

Główne napięcie przenoszące toner na papier jest niezgodne z charakterystyką papieru. Wyreguluj główne napięcie przenoszące.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Aby poprawić jakość działania urządzenia, dostosuj wartość dla <Reg. głów. napięcia przenoszące.> zgodnie z charakterystyką papieru.
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon. Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz rodzaj używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → naciśnij [Zmień] dla <Reg. głów. napięcia przenoszące.> → wyreguluj wartość napięcia dla czerni, przesuwając suwak w kierunku ujemnym.
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” w dokumencie Podręcznik użytkownika > patrz „Reg. głów. napięcia przenoszące.” w podrozdziale „Elementy, które mogą zostać określone”