> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Gdy na długich arkuszach drukowane obrazy wyglądają tak, jak opisano tutaj > Poziom zabarwienia obrazu wygląda inaczej na końcowej krawędzi papieru
8W77-02W

Poziom zabarwienia obrazu wygląda inaczej na końcowej krawędzi papieru

Szybkość podawania papieru w pomocniczej sekcji przenoszenia jest nieprawidłowa.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Aby poprawić tę sytuację przy stosowaniu grubego papieru o gramaturze większej niż 182 g/m2, wybierz [Priorytet jakości obrazu], aby przejść do <Tryb przełą. dos. temperatury utrwalania>.
Naciśnij  → [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Tryb przełą. dos. temperatury utrwalania] → wybierz [Priorytet jakości obrazu].
 „Ustawienia/Rejestracja” > „Regulacja/Konserwacja” > „Regulacja Jakości Obrazu” w: Podręcznik użytkownika > patrz podrozdział „Tryb przełą. dos. temperatury utrwalania”
WAŻNE
Nie należy pozwalać na zmienianie ustawień nikomu z wyjątkiem menedżera systemu. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Aby poprawić tę sytuację przy stosowaniu grubego papieru o gramaturze większej niż 181 g/m2, wybierz [Priorytet jakości obrazu], aby przejść do <Ust. poz. pod. rolki transferowej>.
Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustaw. zarządzania typem papieru] → wybierz rodzaj używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → [Zmień], aby przejść do <Ust. poz. pod. rolki transferowej> → zmień wartość na [Priorytet jakości obrazu].
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” > „Ustawienia pozycji podrzędnej rolki transferowej” w dokumencie Podręcznik użytkownika
Zmniejszenie szybkości ponownego wyrównywania papieru może poprawić sytuację.
[Papier powlekany o małej podstawowej gramaturze]
Zwiększenie prędkości przemieszczania papieru może poprawić sytuację.
W celu zwiększenia prędkości: Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz rodzaj papieru, którego dotyczy problem → [Szczegóły/Edytuj] → naciśnij [Zmień] dla <Dop. prędkość przemiesz. papieru>.
Zmniejszenie prędkości utrwalania może poprawić sytuację.
W celu zmniejszenia szybkości: Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz rodzaj papieru, którego dotyczy problem → [Szczegóły/Edytuj] → naciśnij [Zmień] dla <Dopasuj prędkość utrwalania>.
[Papier gruby o dużej wytrzymałości]
Zwiększenie prędkości utrwalania może poprawić sytuację.
W celu zwiększenia prędkości: Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz rodzaj papieru, którego dotyczy problem → [Szczegóły/Edytuj] → naciśnij [Zmień] dla <Dopasuj prędkość utrwalania>.
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” w dokumencie Podręcznik użytkownika > patrz „Dopasuj prędkość utrwalania” w podrozdziale „Elementy, które mogą zostać określone”