> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Gdy na długich arkuszach drukowane obrazy wyglądają tak, jak opisano tutaj > Widoczne są ślady przypominające zarysowania powstające na skutek niejednakowego poziomu zabarwienia
8W77-02S

Widoczne są ślady przypominające zarysowania powstające na skutek niejednakowego poziomu zabarwienia

Prędkość podawania długich arkuszy jest nieodpowiednia. Sprawdź poniższe rozwiązania.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Aby poprawić tę sytuację, należy po równo skorygować każdą z trzech poniższych wartości w kierunku dodatnim.
<Dopasuj prędkość utrwalania>
<Reg. przen. pap. w obsza. chłodze.>
<Dos. prze. pap. w obsz. in./wyp.>
WAŻNE
Funkcja ta może wpływać na sposób podawania papieru. Z uwagi na fakt, że zwiększenie tej wartości może powodować blokowanie papieru w urządzeniu, zaleca się dostosowywanie wartości przy użyciu niewielkich przyrostów.
Naciśnij  → [Właściwości] → [Ustawienia Papieru] → [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] → wybierz rodzaj używanego papieru, którego dotyczy problem → naciśnij [Szczegóły/Edytuj] → [Zmień], aby po równo skorygować każdą z trzech wartości w kierunku dodatnim.
 „Ustawienia zarządzania typem papieru” w dokumencie Podręcznik użytkownika > zobacz następujące punkty podrozdziału „Elementy, które mogą zostać określone”
„Dopasuj prędkość utrwalania”
„Reg. przen. pap. w obsza. chłodze.”
„Dos. prze. pap. w obsz. in./wyp.”