> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Na wydrukach widoczne są smugi > Na obu krawędziach strony, równolegle do kierunku podawania widoczne są połyskujące smugi
8W77-01K

Na obu krawędziach strony, równolegle do kierunku podawania widoczne są połyskujące smugi

Części powierzchni obszaru utrwalającego są chropowate. Należy zregenerować obszar utrwalający.
← Kierunek podawania
←»Kierunek podawania
Rozwiązanie
WAŻNE
Funkcja wyświetlana jest jedynie wtedy, gdy ustawienie to zostało udostępnione do użycia przez lokalnego przedstawiciela firmy Canon. Nawet gdy funkcja jest wyświetlona, nie pozwalaj nikomu, za wyjątkiem administratora systemu, by zmieniał te ustawienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zmiany ustawień należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
Naciśnij  → [Regulacja/Konserwacja] → [Konserwacja] → [Odśwież obszar utrwalania].
 „Ustawienia/Rejestracja” > „Regulacja/Konserwacja” > „Konserwacja” w: Podręcznik użytkownika > patrz podrozdział „Poziom automatycz. odświeża. pasa utrwalającego”