> Jakość drukowanych obrazów jest taka, jak opisano tutaj > Na wydrukach widoczne są smugi > Na wydruku widoczne są smugi prostopadłe do kierunku podawania
8W77-01H

Na wydruku widoczne są smugi prostopadłe do kierunku podawania

Pas transmisyjny pośredni jest zniekształcony. Wyczyść kilkukrotnie wnętrze głównego zespołu.
← Kierunek podawania
Rozwiązanie
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, może dojść do zniekształcenia pasa transmisyjnego pośredniego. W takim przypadku wyczyść kilkukrotnie wnętrze głównego zespołu.
Naciśnij  → [Regulacja/Konserwacja] → [Konserwacja] → [Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.].
 „Ustawienia/Rejestracja” > „Regulacja/Konserwacja” > „Konserwacja” w: Podręcznik użytkownika > patrz podrozdział „Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.”