> När bilder som de här skrivs ut > När märken från pappersöverföring kvarstår > Vågmärken eller repor uppkommer till följd av ojämn täthet
8W9S-02F

Vågmärken eller repor uppkommer till följd av ojämn täthet

Pappersöverföringens hastighet är inte lämplig. Se lösningarna nedan.
Vågmärken uppkommer.
← Matningsriktning
 
Repor uppkommer.
← Matningsriktning
Åtgärd
Justera vart och ett av värdena för följande tre objekt likadant mot minusänden för att åtgärda det här problemet.
<Justera fixeringshastighet>
<Just. pappersöverf. i kylområde>
<Just. papp.överf. i inv./utmatn.omr.>
VIKTIGT!
Denna funktion kan påverka hur pappret matas. Eftersom ökning av värdet i hög grad kan leda till pappersstopp rekommenderar vi att du justerar värdena i små steg.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj papperstypen som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för de tre objekt som behöver justeras för att justera varje värde mot minus och jämnt.
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se följande objekt i underavsnittet ”Objekt som kan anges”
”Justera fixeringshastighet”
”Just. pappersöverf. i kylområde”
”Just. papp.överf. i inv./utmatn.omr.”