> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Vita fläckar som ser ut som bubblor uppträder
8W9S-024

Vita fläckar som ser ut som bubblor uppträder

Temperaturen för fixeringsenheten överensstämmer inte med de angivna egenskaperna för pappret. Justera glättningsvärdet mot minusänden.
← Matningsriktning
Åtgärd
För att förbättra situationen justerar du värdet för <Justera glättning/fin svärta> så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj typen av papper som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Justera glättning/fin svärta> → justera värdet för [Blankt] mot minusänden.
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se ”Justera glättning/fin svärta” underavsnittet ”Objekt som kan anges”