> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Toner appliceras inte delvis i ett neutralt färgområde
8W9S-02C

Toner appliceras inte delvis i ett neutralt färgområde

Papprets fuktinnehåll är inte lämpligt. Se lösningarna nedan.
← Matningsriktning
Åtgärd
Innan du fyller på papper lägger du papprets förpackning i ett rum med lämplig temperatur och luftfuktighet så att det kan acklimatiseras till temperaturen och luftfuktigheten. Lämplig temperatur och luftfuktighet anges i Användarhandbok.
Om pappret absorberar fukt från en miljö med mycket hög luftfuktighet ställer du in avfuktningsomkopplaren på "|"-sidan för att torka pappret.
 ”Introduktion (om maskinen)” > ”Delarna och deras funktioner” > ”Baksida” i Användarhandbok.
OBS!
Kontrollera maskinens installations- och driftsmiljö. Står maskinen i ett rum med stabil temperatur och luftfuktighet? Förvara pappret i samma miljö som maskinen.
Innan du fyller på papper lägger du papprets förpackning nära maskinen så att det kan acklimatiseras till temperaturen och luftfuktigheten.
Packa upp pappret precis innan du fyller på det i maskinen.