> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Färgen bleknar på slutkanten av pappret eller tonern appliceras inte på papprets slutkant
8W9S-01Y

Färgen bleknar på slutkanten av pappret eller tonern appliceras inte på papprets slutkant

Papprets slutkant är böjd.
Färgen bleknar på papprets slutkant om utskriften är mycket mörk.
← Matningsriktning
 
Toner appliceras inte på slutkanten på pappret, som ser vit ut, om utskriften är mycket ljus.
← Matningsriktning
Åtgärd
Detta kan inträffa eftersom tonern inte appliceras jämnt på papprets böjda delar. Åtgärda orsaken till pappersböjningen.
Hur böjda utskrifter åtgärdas
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
För att förbättra situationen när du använder papper som tenderar att böjas justerar du värdet för <Korrigera tonerapplicering slutkant> Korrigera tonerapplicering slutkant så att det överensstämmer med papprets egenskaper.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj papperstypen som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Korrigera tonerapplicering slutkant> → justera korrigeringsvärdet. Om bilderna är bleka justerar du korrigeringsvärdet mot minusänden i [Korrigeringsnivå]. Om slutkanten på pappret ser vit ut justerar du korrigeringsvärdet mot plusänden i [Korrigeringsnivå].
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se ”Korrigera tonerapplicering slutkant” underavsnittet ”Objekt som kan anges”
För att förbättra detta vid användning av tjockt papper tyngre än 181 g/m2 väljer du [Prioriterad bildkvalitet] för <Sek. pos.inställn. överföringsvals>.
Tryck på  → [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp] → välj papperstypen som du använder och som drabbas av detta problem → tryck på [Detaljer/redigera] → [Ändra] för <Sek. pos.inställn. överföringsvals> → ändra till [Prioriterad bildkvalitet].
 ”Inställningar för hantering av papperstyp” > ”Positionsinställningar för sekundär överföringsvals” i Användarhandbok