> När bilder som de här skrivs ut > Utskrivna bilder är inte så tydliga som du förväntade dig > Skuggning inträffar
8W9S-02A

Skuggning inträffar

Utför [Korrigera skugga] för att förbättra den ojämna densiteten.
Åtgärd
Du kan korrigera den något ojämna täthet som uppstår i rastrerade delar av en utskriven bild genom att utföra [Korrigera skugga].
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet” > ”Justera bildkvaliteten” > ”Korrigera ojämn täthet” i Användarhandbok