> Skrivarens inställningar och justeringar > Så utför du automatisk toningsjustering
8W9S-00W

Så utför du automatisk toningsjustering

Utför automatisk toningsjustering (Full justering) för att uppnå rätt CMYK-färger. Se lösningarna nedan.
Om du använder imagePRESS Server utför du först automatisk toningsjustering och kalibrerar sedan imagePRESS Server.
1
Fyll på papper i papperslådan.
Fyll på det rekommenderade pappret eller papper för kalibrering vars kalibreringsstandarder har registrerats.
2
Tryck på  → [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
3
Bekräfta att [Standard] (för det rekommenderade pappret) eller ”pappret för kalibrering som du fyllde på i steg 1” har valts för [Välj papper att justera].
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet” > ”Justera bildkvaliteten” > ”Justera toning” i Användarhandbok
4
Utför automatisk toningsjustering (Full justering).
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlingskvalitet” > ”Justera bildkvaliteten” > ”Justera toning” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Full justering”
Välj det pappersmagasin där du fyllde på papper i steg 1 som papperskälla för testutskrift.
5
Kalibrera imagePRESS Server om det behövs.
Hur imagePRESS Server kalibreras och efterföljande steg