> Bli effektivare > Hur man väljer ett pappersfack med ökad papperskapacitet för stora utskriftsvolymer
8W9S-01A

Hur man väljer ett pappersfack med ökad papperskapacitet för stora utskriftsvolymer

Du kan ange pappersfack för varje funktion. Se lösningen nedan.
Efterbehandlaren har fler än ett pappersfack och det nedre pappersfacket kan lagra många fler utskrifter än det övre facket. Om du låter det nedre facket hantera stora mängder utskrifter ökar produktiviteten eftersom du inte behöver ta bort det utskrivna pappret lika ofta.

Staple Finisher-AF

Papperskapaciteten i fack B är större än i fack A. Se följande för mer information om att välja utmatningsfack.
 ”Inställningar/Registrering” > ”Funktionsinställningar”> ”Gemensamma” > ”Inställningar f/pappersutmatn.” > ”Utmatningsfack - inställningar” i Användarhandbok

Högkapacitetsstapling

Om du ställer in läget Högkapacitetsstapling på ”På” är fackordningen för utmatning av utskrifter fast. Om du till exempel skriver ut ett jobb till fack A och B på Staple Finisher-AF med högkapacitetsstapling i läget ”På” staplas utskrifterna först i fack B, och när fack B har nått sin kapacitet staplas det utskrivna pappret i fack A. Du kan öka produktiviteten genom att ställa in högkapacitetsstapling på ”På” och använda fack B först. Se nedan för mer information om läget Högkapacitetsstapling.
 ”Inställningar/Registrering” > ”Funktionsinställningar” > ”Gemensamma” > ”Inställningar f/pappersutmatn.” > ”Högkapacitetsstapling” i Användarhandbok
OBS!
Om papper med en vikt på 326 g/m2 till 400 g/m2 (120,6 lb omslag till 147,9 lb omslag) matas ut till fack B kan pappersstopp och repor i bilder med hög täthet inträffa när stela papper används.