> Inställningar och justeringar med Command WorkStation 6.7 > Hur ett jobb hålls kvar för framtida utskrift
8W9S-00S

Hur ett jobb hålls kvar för framtida utskrift

Genom att arkivera ett jobb som kommer att skrivas ut många gånger i framtiden kan du skriva ut det igen i Command WorkStation. Se lösningen nedan.
1
Klicka [PRINTED] eller [HELD] i Command WorkStation.
2
Högerklicka på det jobb du vill arkivera och klicka på [Archive].
3
Ange arkivplats om det behövs och klicka på [OK].
Jobbet lagras i arkivkön.