> Inställningar och justeringar med Command WorkStation 6.7 > Hur man ökar antalet jobb som kan hållas kvar som utskriftsjobb
8W9S-00L

Hur man ökar antalet jobb som kan hållas kvar som utskriftsjobb

Ändra inställningarna för imagePRESS Server för att öka antalet jobb som lagras i utskriftskön. Se lösningen nedan.
1
Klicka på [Server] → [Configure] i Command WorkStation.
Konfigurationsskärmen visas.
2
Klicka på [Job Management] → [Printed Queue].
3
Ändra antalet i [Jobs saved in printed queue] och klicka på [Save].
4
Klicka på [Restart] för att starta om imagePRESS Server.
imagePRESS Server startas om och inställningen börjar gälla.
OBS!
Om för många jobb sparas kan det påverka driften av imagePRESS Server.