> Inställningar och justeringar med Command WorkStation 6.7 > Jämna ut färger hos fotografier, figurer, linjer och text
8W9S-00F

Jämna ut färger hos fotografier, figurer, linjer och text

Om du anger samma färg för en del av ett fotografi och en figur, men skillnader visas på utskriften, kontrollerar du lösningen nedan.
1
Dubbelklicka på jobbet i Command WorkStation på imagePRESS Server.
[Job Properties] visas.
2
Klicka på fliken [IMAGE] → välj [Resolution], [Error diffusion], eller [Gradation] för utskriftsinställningarna i <Printer's halftone>, efter behov.
OBS!
Utjämning av färger med bibehållen toning hos fotografier
Vi rekommenderar [Gradation] för <Printer's halftone>. Toningsinställningen tillämpas för fotografier, figurer, linjer och text. Som ett resultat kan du minska färgskillnaderna.
[Gradation] är lämplig för att skapa toningar i bilder. Därför: Om du tillämpar [Gradation] för text och linjer kan taggiga kanter (grova kanter på en bild) förekomma på utskriften.
Utjämning av färger samt bibehållen toning hos fotografier och skärpa hos text och linjer
Vi rekommenderar [Resolution] för <Printer's halftone>. Upplösningens inställning tillämpas för fotografier, figurer, linjer och text. Som ett resultat kan du minska färgskillnaderna.
Utjämning av färger och minskning av taggiga kanter hos text och linjer
Vi rekommenderar [Error diffusion] för <Printer's halftone>. Felspridningsinställningen tillämpas för fotografier, figurer, linjer och text. Som ett resultat kan du minska färgskillnaderna.
En färgskillnad kan orsakas av transparenseffekten.
3
Klicka på [OK].
Skriv ut en provsida för att kontrollera färgerna. Om du är nöjd med resultatet kan du skriva ut jobbet.