> Inställningar och justeringar med Command WorkStation 6.7 > Lösa problem med övertryck
8W9S-00J

Lösa problem med övertryck

Skiljer sig färgerna på utskrifterna från dina förväntningar eftersom den övre färgen knuffar undan området under, trots att du ställde in övertryck i programmet? I andra fall: Skiljer sig färgerna på utskrifterna från dina förväntningar eftersom den övre färgen inte knuffar undan området under, eftersom du ställde in övertryck i programmet av misstag? Följ proceduren nedan för att lösa problemen.
1
Dubbelklicka på jobbet i Command WorkStation på imagePRESS Server.
[Job Properties] visas.
2
Klicka på fliken [COLOR] → ändra utskriftsinställningar för <Composite overprint> efter behov.
Övertryck
Markera kryssrutan för <Composite overprint>.
Avbryta övertryck
Avmarkera kryssrutan för <Composite overprint>.
3
Klicka på [OK].
Skriv ut en provsida för att kontrollera det färdiga resultatet. Om du är nöjd med resultatet kan du skriva ut jobbet. Om du inte är nöjd med resultatet kontrollerar du inställningarna för jobbet och programmet.
Svart övertryck