> Configuració i paràmetres a la impressora > Com s'alineen les impressions
9AJX-01H

Com s'alineen les impressions

Si les impressions estan mal alineades o les vores de les impressions es pleguen a las safates de sortida de la unitat d'acabat, seguiu els procediments descrits a continuació per solucionar el problema.
1
Premeu → [Ajust/Manteniment] → [Acció d'ajust] → [Ajust alineació de safata A d'unitat d'acabat] o [Ajust alineació de safata B d'unitat d'acabat].
 "Ajust de la qualitat d'impressió i d'acabat" > "Acció d'ajust" > "Ajust de l'alineació del paper" a la Guia de l'usuari
2
Premeu [-] o [+] per ajustar l'alineació del paper.
Si les vores de les impressions es pleguen
Premeu [-] per augmentar l'amplada per alinear les impressions.
Si les impressions estan mal alineades
Premeu [+] per reduir l'amplada per alinear les impressions.
NOTA
Si establiu [Grapar] en el mode d'acabat, els ajustos introduïts a [Ajust alineació de safata A d'unitat d'acabat] i [Ajust alineació de safata B d'unitat d'acabat] estan desactivats.
En funció de la unitat d'acabat que feu servir, pot ser que la funció mencionada anteriorment no estigui disponible.
Com s'alinea el paper fi