> Configuració i paràmetres a la impressora > Com es realitza l'ajust automàtic de la gradació
9AJX-01A

Com es realitza l'ajust automàtic de la gradació

Cal dur a terme l'ajust automàtic de la gradació (Ajust complet) perquè els colors CMYK s'imprimeixin correctament. Consulteu les solucions que s'indiquen a continuació.
Si utilitzeu l'Servidor d'imagePRESS, realitzeu l'ajust automàtic de la gradació i, a continuació, feu el calibratge a l'Servidor d'imagePRESS.
Si voleu utilitzar un paper que no sigui el recomanat, heu de registrar estàndards de calibratge.

Si useu paper normal i feu el calibratge per a tots els tipus de
paper: calibratge simple

1
Carregueu el paper al calaix.
Carregueu el paper recomanat o el paper per al calibratge amb estàndards de calibratge registrats.
2
Premeu → [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Ajust auto de gradació].
3
Premeu [Nivell d'ajust] → [Igual per tots tipus paper] → [Acceptar].
4
Confirmeu que heu seleccionat [Estàndard] (com a paper recomanat) o "el paper per al calibratge que heu carregat al pas 1" a l'opció [Seleccionar paper per ajustar].
 "Ajust de la qualitat d'impressió i d'acabat" > "Ajustar qualitat d'imatge" > "Ajust de la gradació" a la Guia de l'usuari
5
Dueu a terme un ajust automàtic de la gradació (Ajust complet).
 "Ajust de la qualitat d'impressió i d'acabat" > "Ajustar qualitat d'imatge" > "Ajust de la gradació" a la Guia de l'usuari > vegeu la subsecció "Ajust complet"
Seleccioneu el calaix de paper en què heu carregat el paper al pas 1 com a origen del paper per a la impressió de prova.
6
Si fos necessari, feu el calibratge a l'Servidor d'imagePRESS.
Com calibrarl'Servidor d'imagePRESS i passos següents

Si utilitzeu diferents opcions de calibratge per a diferents tipus de paper: calibratge millorat

Per imprimir amb més precisió, podeu calibrar els colors segons el tipus del paper.
1
Carregueu el paper al calaix.
D'acord amb el tipus de paper que utilitzeu, carregueu el paper per al calibratge amb estàndards de calibratge registrats o un dels papers recomanats següents.
Per a les regions d'Europa i del Pacífic asiàtic
Tipus de paper
[Fi/Normal/Gruixut 1 - 5]
[Gruixut 6]
Paper carregat
Paper recomanat
Paper Canon Océ Top Colour (81,4 g/m2)
Paper de correcció per al qual es registra un estàndard de correcció
Paper registrat com a correcte [Fi/Normal/Gruixut 1 - 5]
Paper registrat com a correcte [Gruixut 6]
NOTA
Els noms dels papers estan subjectes a canvis sense avís previ. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local autoritzat de Canon.
2
Premeu → [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Ajust auto de gradació].
3
Premeu [Nivell d'ajust] → [Per grup de tipus paper] → [Acceptar].
4
Premeu el botó que correspon al gruix del paper que heu carregat.
5
Premeu [Seleccionar paper per ajustar] i seleccioneu el paper per a calibratge que heu carregat o [Estàndard] (com a paper recomanat).
6
Realitzeu el calibratge automàtic de la gradació (calibratge complet).
7
Realitzeu també el calibratge complet per als altres tipus de paper que heu carregat.
8
Si fos necessari, feu el calibratge al servidor d'imagePRESS.
Com calibrarl'Servidor d'imagePRESS i passos següents