> Millorar l'eficàcia > Com es canvia automàticament el calaix de paper
9AJX-027

Com es canvia automàticament el calaix de paper

En utilitzar el canvi automàtic de calaix, podeu alimentar paper des d'un calaix de paper diferent quan un calaix de paper especificat es quedi sense paper. Consulteu les solucions que s'indiquen a continuació.
El canvi automàtic de calaix és una funció que alimenta automàticament el paper des d'un calaix de paper diferent quan el calaix de paper especificat es queda sense paper. Si utilitzeu aquesta funció, podeu evitar que l'equip es quedi sense paper. En aquesta secció s'explica com es fa servir el canvi automàtic de calaix per a un treball d'impressió gran que s'imprimeixi des d'un ordinador, com a exemple.
IMPORTANT
Quan torneu a omplir el calaix de paper, aneu amb compte de no obrir el calaix de paper que l'equip estigui fent servir en aquest moment. Si ho feu, es poden produir encallaments.
Exemple: per imprimir 10.000 pàgines seguides en Normal 1 (80 g/m2 [21,3 lb opac]) mitjançant el POD Deck-E
El POD Deck-E disposa de tres orígens del paper, els calaixos superior, mig i inferior, els calaixos superior i mig poden apilar fins a 1.000 fulls de paper (80 g/m2 (21,3 lb opac)), i el calaix inferior pot apilar fins a 2.000 fulls de paper (80 g/m2 (21,3 lb opac)). Amb el canvi automàtic de calaix, podeu carregar paper als calaixos a mesura que s'acabi, sense deixar d'imprimir. Si seguiu omplint els calaixos de paper perquè no s'acabi, podeu imprimir 10.000 fulls de manera contínua. L'origen de paper canvia set vegades per completar aquest treball d'impressió.

Especificar les opcions a l'equip

Després de carregar 1000 fulls de paper als calaixos superior i mig del POD Deck-E i de carregar 2000 fulls de paper al calaix inferior, especifiqueu la següent configuració.
1
Premeu  → [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions d'alimentació paper] → [Selecció automàtica de l'origen del paper].
2
Seleccioneu [Impressora].
NOTA
Si desmarqueu la casella de <Productivitat òptima>, l'equip canvia d'un origen de paper a un altre després que l'origen de paper que s'estigui utilitzant per alimentar paper es quedi completament sense paper. Mentre es realitza aquest canvi de l'origen de paper, la impressió s'interromp durant uns instants. Si marqueu la casella de <Productivitat òptima>, l'equip canvia d'un origen de paper a un altre quan a l'origen de paper que s'estigui utilitzant quedin entre 50 i 100 fulls de paper. Això pot evitar que s'interrompi un treball d'impressió i us pot ajudar a millorar la productivitat.
3
Seleccioneu [On] per als orígens de paper , i .
4
Seleccioneu [Usar grup] → premeu [Canviar] per a l'origen de paper .
5
Seleccioneu [Grup 2] → premeu [Acceptar].
6
De la mateixa manera que canvieu l'opció de l'origen de paper , canvieu [Grup 1] per [Grup 2] per als orígens de paper i .
NOTA
Els orígens de paper , i són equivalents als calaixos superior, mitjà i inferior del POD Deck-E.

Especificar les opcions al controlador de la impressora

1
Seleccioneu [Calaix 2] al controlador de la impressora o a Command WorkStation.
[Controlador de la impressora]
Seleccioneu la pestanya [Fiery Printing] → la pestanya [Quick Access] → especifiqueu [Calaix 2] per a <Paper source>.
[Command WorkStation]
Feu doble clic al treball i seleccioneu la pestanya [QUICK ACCESS] → especifiqueu [Calaix 2] per a <Paper source>.
Per obtenir informació detallada sobre les opcions, vegeu el manual sobre el servidor d'imagePRESS.

Començar un treball d'impressió

Quan l'equip comença a imprimir, el paper s'alimenta des del calaix superior del POD Deck-E. Després que l'origen de paper canviï, seguiu el procediment descrit a continuació.
1
Premeu  → seleccioneu la pestanya [Paper].
2
Assegureu-vos que l'origen de paper ha canviat al calaix mitjà.
A la imatge situada a la cantonada inferior esquerra de la pantalla, l'origen de paper que s'està utilitzant es mostra ressaltat en groc.
3
Carregueu paper al calaix superior del POD Deck-E.
4
De la mateixa manera, carregueu paper al calaix mitjà del POD Deck-E.
Quan el calaix mitjà es quedi sense paper, l'origen de paper torna a canviar a un altre calaix de paper. Carregueu paper al calaix mitjà de la mateixa manera.
NOTA
No cal que atureu cap treball d'impressió mentre ompliu el calaix de paper.
Si l'equip detecta dos o més calaixos de paper que contenen paper quan utilitzeu el canvi automàtic de calaix, els orígens de paper canvien per ordre de prioritat, el que tingui la més alta primer. A l'exemple descrit en aquesta secció, l'ordre de prioritat és el següent:
1 Calaix superior
2 Calaix mitjà
3 Calaix inferior
Després de completar un treball d'impressió, assegureu-vos de restaurar l'opció a l'equip i al controlador de la impressora per evitar que l'opció s'apliqui al treball d'impressió següent.
Podeu utilitzar el canvi automàtic de calaix per diverses finalitats, a més de les mencionades en aquesta secció. Per a més informació, vegeu el següent.
 "Configuració" > "Opcions de funcions" > "Comú" > "Opcions d'alimentació paper" > "Selecció automàtica de l'origen del paper" a la Guia de l'usuari