> Millorar l'eficàcia > Com augmentar la velocitat d'impressió quan s'imprimeix un treball amb diferents tipus de paper
9AJX-024

Com augmentar la velocitat d'impressió quan s'imprimeix un treball amb diferents tipus de paper

Quan imprimiu un treball amb diversos tipus de paper, podeu millorar la productivitat de tot el treball especificant <Prioritzar productivitat>. Consulteu la solució que s'indica a continuació.
IMPORTANT
Aquesta funció només apareix si el vostre distribuïdor local Canon us posa les opcions a la vostra disposició. Encara que aquesta funció aparegui, no permeteu que ningú canviï les opcions a excepció de l'administrador del sistema. Per obtenir més informació sobre com canviar les opcions, consulteu el distribuïdor local Canon.
La temperatura de la unitat de fixació de l'equip s'ajusta cada vegada que es canvia el paper imprès en funció dels tipus de paper o del gramatge del paper utilitzat. Quan s'imprimeix un treball canviant entre diversos tipus de paper, cal un temps d'espera cada vegada que es canvia el paper imprès perquè cal ajustar la temperatura. La productivitat es pot millorar seleccionant <Vel. més alta per tipus paper> o <Aj. fix per tipus de paper> a <Prioritzar productivitat>.
Vel. més alta per tipus paper
S'imprimeix un treball de manera que calgui ajustar menys vegades la velocitat d'impressió o la temperatura de fixació tenint en compte els tipus de paper utilitzats al treball d'impressió.
Aj. fix per tipus de paper
Les velocitats d'impressió es fixen per al paper fi i gruixut, de manera que s'imprimeix un treball d'impressió tot ajustant la temperatura de fixació menys vegades.
1
Premeu  → [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Opcions per imprimir en diferents tipus de paper].
2
Premeu [Prioritzar productivitat].
3
Seleccioneu [Aj. fix per tipus de paper] o [Vel. més alta per tipus paper] → premeu [Acceptar].
4
Comenceu a imprimir.
NOTA
Si observeu alguna cosa diferent en relació amb la brillantor de la impressió quan se selecciona <Aj. fix per tipus de paper>, seleccioneu <Vel. més alta per tipus paper>.
 "Configuració" > "Ajust/Manteniment" > "Ajustar qualitat d'imatge" al Guia de l'usuari > vegeu la subsecció "Opcions per imprimir en diferents tipus de paper"