> Quan s'imprimeixen imatges com aquesta > Apareixen bandes a les impressions > Aparició de bandes a la vora posterior del paper d'una imatge de tons mitjans negres
9AJX-02R

Aparició de bandes a la vora posterior del paper d'una imatge de tons mitjans negres

Si l'equip s'ha instal·lat en una ubicació amb temperatura i humitat baixes i voleu imprimir una imatge de tons mitjans negres en paper gruixut, poden aparèixer bandes a la vora posterior del paper.
Ajusteu les opcions seguint el procediment següent.
← Direcció d'alimentació
Solució
IMPORTANT
Només l'administrador pot canviar les opcions següents. Per obtenir més informació sobre com canviar les opcions, consulteu el distribuïdor local Canon.
Premeu → [Ajust/Manteniment] → [Ajustar qualitat d'imatge] → [Prioritzar prod./qualitat imatge per impressió] → [Prioritzar qualitat] → [Brillantor estàndard].
"Configuració" > "Ajust/Manteniment" > "Ajustar qualitat d'imatge" a la Guia de l'usuari > vegeu la subsecció "Prioritzar prod./qualitat imatge per impressió"