> Configuració i paràmetres a la impressora > Com es corregeix una alineació incorrecta de les imatges
9AJX-00Y

Com es corregeix una alineació incorrecta de les imatges

Si els problemes següents es produeixen sovint, pot ser que l'equip tingui problemes d'alineació. Consulteu els procediments que s'indiquen a continuació.
Les marques de registre en un costat d'un full imprès no coincideixen amb les de l'altre costat.
Els índexs digitals (*) a les pàgines impreses no estan alineats.
La imatge no s'ha imprès dins de les marques de registre.
NOTA
Pot ser que no pugueu corregir les alineacions incorrectes inferiors a 1 mm (1/25").
L'equip decideix la posició d'inici d'impressió en funció de la vora superior del paper. Un cop imprès l'anvers, es dona la volta al paper i el revers s'imprimeix des de la vora inferior. A causa d'això, la posició en què s'inicia la impressió pot ser lleugerament diferent en costats oposats del paper.