> Abans de començar a imprimir > Quin és el millor ordre per al calibratge?
9AJX-005

Quin és el millor ordre per al calibratge?

Si realitzeu diversos calibratges, feu-ho en l'ordre que s'indica a continuació.

imagePRESS V900 / V800 / V700

imagePRESS V1350

Calibratge a la impressora

NOTA
Per conèixer els tipus de calibratge disponibles, consulteu els manuals de la impressora.
Ajust automàtic de gradació
Un canvi a l'entorn d'ús (temperatura o humitat), les impressions consecutives i altres condicions són factors adversos que produeixen fluctuacions al nivell màxim de densitat i balanç del tòner CMYK que s'ha d'utilitzar per imprimir. L'ajust automàtic de la gradació és una funció amb què es manté un balanç de la densitat òptim en tot moment.
Com es realitza l'ajust automàtic de la gradació
Correcció d'ombrejat
Amb aquesta funció es corregeixen les densitats de color desiguals que es poden produir en una àrea de tons mitjans d'una imatge impresa.
 "Ajust de la qualitat d'impressió i d'acabat" > "Ajustar qualitat d'imatge" > "Correcció d'una densitat desigual" a la Guia de l'usuari
Correcció automàtica del to de color (només per a imagePRESS V900 / V800 /V700)
Podeu aprofitar aquesta funció si la utilitzeu en observar un canvi en el balanç de color de colors secundaris o superiors (combinació de CMYK) després que s'ha realitzat regularment el calibratge automàtic de la gradació. Podeu fer servir la correcció automàtica del to de color quan la unitat lectora d'imatges en color dúplex està muntada.
 "Ajust de la qualitat d'impressió i d'acabat" > "Ajustar qualitat d'imatge" > "Correcció Automàtica del To de Color" a la Guia de l'usuari

Calibratge a l'Servidor d'imagePRESS

L'Servidor d'imagePRESS determina els valors de CMYK per a un treball d'impressió, sempre que la densitat del tòner de la impressora tingui l'estat de balanç estàndard. En aquest mode de calibratge, es mesura la densitat de sortida de cada color CMYK per calibrar les diferències amb els valors estàndard.
Com calibrarl'Servidor d'imagePRESS i passos següents