> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu > V obrazech s vysokou sytostí se objevují oblasti s nestejnorodým leskem, tonerové skvrny kolem okrajů nebo malé bílé skvrny
9AJY-04A

V obrazech s vysokou sytostí se objevují oblasti s nestejnorodým leskem, tonerové skvrny kolem okrajů nebo malé bílé skvrny

Sekundární napětí přenášející toner na papír neodpovídá konkrétním vlastnostem papíru. Podívejte se na níže uvedené řešení.
Obrazy s vysokou sytostí mohou mít nestejnorodý lesk. (Typ A)
Na okrajích obrazů s vysokou sytostí se mohou vyskytovat tonerové skvrny kolem okrajů. (Typ A)
Objevují se malé bílé skvrny podobné bublinám. (Typ B)
Objevují se malé bílé skvrny. (Typ B)
Řešení
Situaci zlepšíte tím, že upravíte hodnotu položky <Nastavit sekundární přenosové napětí> tak, aby odpovídala vlastnostem konkrétního papíru. Dochází ke dvěma typům problémů: typu A a typu B. Hodnotu nastavte podle typu problému s vaším výtiskem.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit sekundární přenosové napětí> → nastavte hodnotu napětí. U typu A upravte hodnotu napětí směrem k plusu. U typu B upravte hodnotu napětí směrem k mínusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavit primární přenosové napětí“ v dokumentu Uživatelská příručka