> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu > Objevuje se nestejnorodý lesk, který je kolmý ke směru podávání
9AJY-04J

Objevuje se nestejnorodý lesk, který je kolmý ke směru podávání

Teplota pro fixaci toneru neodpovídá konkrétním vlastnostem papíru. Podívejte se na níže uvedené řešení.
Na prvním listu
← Směr podávání
 : Rozdíl barev
 
Na druhém a následujících listech
← Směr podávání
 : Pruh nestejnorodého lesku
 
Řešení
Situaci zlepšíte tím, že upravíte hodnotu položky <Nastavit lesk/jemnou černou> tak, aby odpovídala vlastnostem konkrétního papíru.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit lesk/jemnou černou> → nastavte hodnotu pro [Lesk] směrem do mínusu, pokud je oblast příliš lesklá, nebo do plusu, pokud je nedostatečně lesklá.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavit lesk/jemnou černou“ v dokumentu Uživatelská příručka