> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím > Dojde k chybě registrace barev, objeví se pruh nerovnoměrné sytosti nebo obraz vypadá, jako by byl rozšířený podél směru podávání
9AJY-059

Dojde k chybě registrace barev, objeví se pruh nerovnoměrné sytosti nebo obraz vypadá, jako by byl rozšířený podél směru podávání

Rychlost podávání dlouhých listů není vhodná. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Dojde k chybě registrace barev.
← Směr podávání
 
Objeví se pruh s nerovnoměrnou sytostí.
← Směr podávání
 
Obraz vypadá, jako by byl rozšířený podél směru podávání.
← Směr podávání
Řešení
Chcete-li situaci zlepšit, nastavte jednotlivé hodnoty následujících čtyř položek v části [Nastavit přenos papíru] stejným dílem směrem k minusu.
<Obl. přenosu před fixací>
<Fixační oblast>
<Oblast chlazení>
<Oblast obrácení/výstupu>
DŮLEŽITÉ
Tato funkce může ovlivnit způsob podávání papíru. Jelikož významné zvýšení hodnoty může způsobit zachycení papíru, doporučujeme nastavovat hodnoty po malých krocích.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky [Nastavit přenos papíru] → nastavte čtyři položky, které vyžadují nastavení, stejným dílem směrem k minusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavení podávání papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka