> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím > Všude kromě okraje papíru se objevuje diagonální zkroucení bez stop podobných škrábancům
9AJY-05C

Všude kromě okraje papíru se objevuje diagonální zkroucení bez stop podobných škrábancům

Změňte cestu podávání dlouhých listů.
← Směr podávání
Řešení
Chcete-li na papíru opravit diagonální zkroucení, změňte hodnotu u položky <Nastavit lesk/jemnou černou> na [-4]. Cesta podávání papíru se změní a problém bude možná vyřešen.
Při používání následujících typů papíru však cestu podávání papíru změnit nelze:
běžný papír / recyklovaný papír (151 g/m2 (55,8 lb přebal) nebo vyšší)
potažený papír / texturovaný papír / pergamenový / syntetický papír (polypropylén) / syntetický papír (polyester) (210 g/m2 (77,7 lb přebal) nebo vyšší)
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit lesk/jemnou černou> → změňte hodnotu u položky [Lesk] na [-4].
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavit lesk/jemnou černou“ v dokumentu Uživatelská příručka