> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Na výtisku se objevují pruhy, které jsou paralelně ke směru podávání.
9AJY-044

Na výtisku se objevují pruhy, které jsou paralelně ke směru podávání.

Toner není v oblasti sekundárního přenosu nanesen správně. Podívejte se na níže uvedená řešení.
← Směr podávání
Řešení
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Při použití papíru o hmotnosti 151 g/m2 nebo vyšší můžete zlepšit situaci výběrem možnosti „Priorita obrazu“ v části <Nastavení pro tisk smíšeného typu papíru>.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Nastavení pro tisk smíšeného typu papíru] → vyberte [Rychlejší tisk pro Tenký/Běžný] nebo [Stejná rychl. tsk. jako pro Silný] v části [Priorita obrazu].
Situaci můžete zlepšit změnou hodnot nastavení <Upravit podpěrnou desku podávání papíru> podle vlastností papíru.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který má tento problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] pro <Upravit podpěrnou desku podávání papíru> → změňte nastavení podpěrné desky podávání papíru směrem k plusu.
Situaci můžete zlepšit změnou nastavení sekundárního přenosového napětí podle vlastností papíru.
Stiskněte → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který má tento problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] pro <Nastavit sekundární přenos. napětí> → změňte hodnotu napětí směrem k minusu.
*Když je připojena snímací jednotka, nastavte napětí stisknutím možnosti [Nastavit ručně].