> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Při tisku na potažený tenký papír (přibližně 70 až 105 g/m2) se mohou objevit pruhy ve střední oblasti vlečeného okraje papíru
9AJY-045

Při tisku na potažený tenký papír (přibližně 70 až 105 g/m2) se mohou objevit pruhy ve střední oblasti vlečeného okraje papíru

Změna hodnot nastavení podle vlastností papíru může tento stav zlepšit. Nastavení hodnot proveďte následujícími postupy.
← Směr podávání
Řešení
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Nejprve proveďte postup (1) pro změnu hodnot nastavení. Pokud se problém nezlepší, proveďte postup (2) pro změnu hodnot nastavení.
(1) Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který má tento problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] pro <Nastavit lesk/jemnou černou> → nastavte na [-1] pro [Lesk] a nastavte na [+1] po [Změnit] pro [Nast. teplotu pro zabránění zvrásn.].
„Nastavení správy typu papíru“ v Uživatelské příručce > viz „Nastavit lesk / jemnou černou“ a „Nast. teplotu pro zabránění zvrásn.“ v dílčí sekci „Položky, které lze zadat“.
(2) Stiskněte → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který má tento problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → nastavte na [+5] v části [Změnit] pro <Nast. profuk. pro převod papíru před fixací> a nastavte [Zap] po [Změnit] pro <Režim snížení množství toneru>.
„Nastavení správy typu papíru“ v Uživatelské příručce > viz „Nast. profuk. pro převod papíru před fixací“ a „Režim snížení množství toneru“