> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Objevuje se více drobných lesklých pruhů svislých na směr podávání
9AJY-046

Objevuje se více drobných lesklých pruhů svislých na směr podávání

Sekundární napětí, které přenáší toner na papír, není vhodné. Podívejte se na níže uvedené řešení.
← Směr podávání
Řešení
Situaci můžete zlepšit změnou nastavení sekundárního přenosového napětí podle vlastností papíru.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který má tento problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] pro <Nastavit sekundární přenos. napětí> → změňte hodnotu napětí. Pokud se pruhy objevují v barvách, upravte hodnotu napětí směrem k plusu. Pokud se pruhy objevují v černé barvě, upravte hodnotu směrem k minusu.
„Nastavení správy typu papíru“ v Uživatelské příručce > viz „Nastavit sekundární přenos. napětí“