> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Při tisku na potažený papír se poblíž zaváděcího okraje papíru objevují pruhy
9AJY-043

Při tisku na potažený papír se poblíž zaváděcího okraje papíru objevují pruhy

Toner na zaváděcím okraji papíru je odřený. Podívejte se na níže uvedená řešení.
← Směr podávání
Řešení
Při použití papíru, u kterého se liší typ kompletace předního a zadního povrchu, situaci zlepšíte změnou směru papíru.
Pokud se pruhy objevují na zaváděcím okraji papíru z první strany v nízké vlhkosti, papír mohl být před vložením zmačkaný. Situaci můžete vylepšit výměnou za papír, který není zmačkaný.
Chcete-li situaci zlepšit, zvolte možnost Priorita kvality obrazu pro [Nastavení pro tisk smíšeného typu papíru].
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Situaci můžete zlepšit nastavením položky „Priorita obrazu“ v části <Nastavení pro tisk smíšeného typu papíru>.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Nastavení pro tisk smíšeného typu papíru] → vyberte [Rychlejší tisk pro Tenký/Běžný] nebo [Stejná rychl. tsk. jako pro Silný] v části [Priorita obrazu].
 „Nastavení/Uložení“ v dokumentu Uživatelská příručka > „Nastavení/Údržba“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Nastavení pro tisk smíšeného typu papíru“
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Přepnout režim nastavení teploty fixace] → vyberte [Priorita kvality obrazu (Standardní lesk)] nebo [Priorita kvality obrazu (Nízký lesk)].
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Přepnout režim nastavení teploty fixace“ v dokumentu Uživatelská příručka