> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Na výtisku se objevují pruhy, které jsou paralelně ke směru podávání.
9AJY-03X

Na výtisku se objevují pruhy, které jsou paralelně ke směru podávání.

Dráty koronové sestavy uvnitř hlavní jednotky jsou znečištěné. Vyčistěte dráty.
← Směr podávání
Řešení
Několikrát vyčistěte dráty koronové sestavy uvnitř hlavní jednotky.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Údržba] → [Čistit drát].
 „Údržba“ > „Běžné čištění“ > „Čistit drát“ v dokumentu Uživatelská příručka