> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Na výtisku se objevují pruhy, které jsou kolmo ke směru podávání.
9AJY-03W

Na výtisku se objevují pruhy, které jsou kolmo ke směru podávání.

Střední přenosový pás je zdeformovaný. Nastavte primární přenosové napětí (napětí přenášející tonerový obraz ze středního přenášecího pásu ITB na papír).
← Směr podávání
Řešení
Pokud jste stroj dlouhou dobu nepoužívali, mohlo dojít k deformaci středního přenosového pásu. Jestliže se tak stane, několikrát vyčistěte vnitřek hlavní jednotky.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] a vyberte typ papíru k úpravě ze seznamu → stiskněte [Detaily/Editovat] → <Nastavit primární přenosové napětí> → [Změnit] → [-] pro změnu primárního napětí, které přenáší černý toner → stiskněte [OK] pro snížení primárního napětí.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavit primární přenosové napětí“ v dokumentu Uživatelská příručka