> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Když se po kopírování nebo tisku velkého objemu papírů s kratší šířkou použije papír s delší šířkou, na levém a pravém okraji papíru se objevují špinavé černé pruhy nebo vybledlé barvy > Na levém a pravém okraji papíru se objevují špinavé černé pruhy
9AJY-039

Na levém a pravém okraji papíru se objevují špinavé černé pruhy

Obě strany přítlačného řemenu jsou znečištěné. Vyčistěte přítlačný řemen.
← Směr podávání
Řešení
Vyčistěte přítlačný řemen.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Údržba] → [Vyčistit pás].
 „Nastavení/Uložení“ > „Nastavení/Údržba“ > <Údržba> v Uživatelská příručka > viz dílčí část „Vyčistit pás“