> Nastavení a úpravy na tiskárně > Postup zarovnání výtisků
9AJY-014

Postup zarovnání výtisků

Pokud jsou výtisky chybně zarovnané nebo jsou jejich okraje na výstupní přihrádce finišeru ohnuté, problém vyřešte pomocí postupů uvedených níže.
1
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Nastavení zarovnání přihrádky A finišeru] nebo [Nastavení zarovnání přihrádky B finišeru].
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit akci“ > „Nastavení zarovnávání papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka
2
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte zarovnávání papíru.
Pokud jsou okraje výtisků ohnuté
Stisknutím [-] zvyšte šířku pro zarovnání výtisků.
Pokud jsou výtisky chybně zarovnány
Stisknutím [+] snižte šířku pro zarovnání výtisků.
POZNÁMKA
Pokud v režimu kompletace nastavíte možnost [Sešít], úpravy v částech [Nastavení zarovnání přihrádky A finišeru] a [Nastavení zarovnání přihrádky B finišeru] budou vypnuté.
Může se stát, že funkce uvedená výše nebude k dispozici; závisí to na používaném finišeru.
Postup zarovnání tenkého papíru