> Nastavení a úpravy na tiskárně > Postup provedení automatického nastavení gradace
9AJY-00W

Postup provedení automatického nastavení gradace

Proveďte automatické nastavení gradace (Plné nastavení), aby byly výstupní barvy CMYK správné. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Pokud používáte stroj imagePRESS Server, proveďte automatické nejdříve nastavení gradace a poté proveďte kalibraci na stroji imagePRESS Server.
Pokud používáte jiný než doporučený papír, je nutné uložit standardy kalibrace.

Pokud používáte běžný papír a kalibrujete pro všechny typy
papíru: Jednoduchá kalibrace

1
Vložte papír do zásuvky na papír.
Vložte doporučený papír nebo papír pro kalibraci, jehož standardy jsou již uloženy.
2
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Autom. nastavení gradace].
3
Stiskněte [Úroveň nastavení] → [Stejné pro vš. typy pap.] → [OK].
4
Zkontrolujte, zda je vybrána možnost [Standardní] (pro doporučený papír) nebo „papír pro kalibraci, který jste vložili v kroku 1,“ u položky [Vybrat papír k nastavení].
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Nastavení gradace“ v dokumentu Uživatelská příručka
5
Proveďte automatické nastavení gradace (Plné nastavení).
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Nastavení gradace“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz dílčí sekce „Plné nastavení“
Vyberte zásuvku na papír, do které jste v kroku 1 vložili papír, jako zdroj pro testovací tisk.
6
V případě potřeby proveďte kalibraci na stroji imagePRESS Server.
Jak kalibrovat stroj imagePRESS Server a následné kroky

Pokud používáte odlišné nastavení kalibrace pro různé tloušťky papíru: Vylepšená kalibrace

Pomocí kalibrace barev v závislosti na tloušťce papíru dosáhnete přesnějšího tisku.
1
Vložte papír do zásuvky na papír.
Na základě typu používaného papíru vložte papír pro kalibraci, jehož kalibrační standardy jsou uloženy, nebo jeden z následujících doporučených papírů.
[Běžný/Silný 1-4]
[Silný 5]
[Silný 6]
Vložený papír
Canon Océ Top Colour Paper (100 g/m2)
Canon Océ Top Colour Paper (250 g/m2)
Canon Océ Top Colour Paper (300 g/m2)
2
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Autom. nastavení gradace].
3
Stiskněte [Úroveň nastavení] → [Podle skupiny typu papíru] → [OK].
4
Stiskněte tlačítko odpovídající tloušťce papíru, který jste vložili.
5
Stiskněte [Vybrat papír k nastavení] a zvolte papír pro kalibraci, který jste vložili, nebo [Standardní] (pro doporučený papír).
6
Proveďte automatickou kalibraci gradace (úplnou kalibraci).
7
Rovněž proveďte úplnou kalibraci pro další typy papíru, které jste vložili.
8
V případě potřeby proveďte kalibraci na stroji imagePRESS Server.