> Nastavení a úpravy na tiskárně > Postup opravy chybného zarovnání obrázků > Eliminace základních příčin nesprávného zarovnání
9AJY-010

Eliminace základních příčin nesprávného zarovnání

Vyhledejte odpovědi na své otázky týkající se řešení problémů.

Je papír správně oříznut?

Pokud papír nemá jednotnou velikost a tvar, okraje kolem obrazu se mohou na každé straně lišit. Pokud papír není oříznut do čtverce, obrazy mohou být při vytištění zkosené.
Obraz je vytištěný poblíž okraje papíru, protože velikost papíru nebyla nastavena předem.
Vytištěný obraz je zkosený, protože hrany papíru nejsou čtvercové.
Řešení
Použijte jiný balík papíru, který je oříznut správně.
Pokud papír ořezáváte sami, změřte jej a zkontrolujte, zda má správnou velikost.