> Vyšší účinnost > Jak při použití skládání ve hřbetu upřednostnit výkonnost před zarovnáním
9AJY-021

Jak při použití skládání ve hřbetu upřednostnit výkonnost před zarovnáním

Udržení zarovnání výstupního papíru při skládání ve hřbetu si vyžaduje čas. Pokud je možnost [Přepnout režim skládání ve hřbetu] nastavena na [Priorita výkonnosti], výstupní papír na finišeru nemusí být zarovnán, protože je upřednostněna rychlost. Další informace získáte na následujících webových stránkách.
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit akci“ > „Přepnout režim skládání ve hřbetu“ v dokumentu Uživatelská příručka
POZNÁMKA
Když je vybráno toto nastavení, může se stát, že okraje skladu ve hřbetu nebudou vyrovnány vlivem teploty, vlhkosti, vlastností papíru nebo sytosti obrázku.