> Vyšší účinnost > Jak zvýšit výstupní účinnost při tisku na tenký a silný papír
9AJY-01U

Jak zvýšit výstupní účinnost při tisku na tenký a silný papír

Fixační jednotka používá pro tenký a silný papír jiné nastavení teploty. Fixační jednotce trvá snížení teploty déle než zvýšení.
Dobu potřebnou pro dosažení příslušné teploty fixační jednotky můžete zkrátit nastavením tisku nejdříve na tenký papír při nižší teplotě a poté na silný papír při vyšší teplotě, což zvýší celkovou rychlost tisku. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Pořadí používaného papíru
Teplota fixační jednotky
Doba čekání
Papír Tenký → Papír Tenký
Papír Silný → Papír Silný
Bez nastavení teploty
Žádné
Papír Tenký → Papír Silný
Zvýšení teploty
Krátké
Papír Silný → Papír Tenký
Snížení teploty
Dlouhé
POZNÁMKA
Doba čekání se může lišit od doby uvedené v tabulce, protože doba, kterou fixační jednotka potřebuje k nastavení teploty, se mění v závislosti na typu papíru a jeho základní hmotnosti a rovněž na teplotě v místnosti.
Rychlost tisku lze zvýšit tím, že budete řídit, jak bude fixační jednotka upravovat teplotu. Další informace, viz "Zvýšení rychlosti tisku nastavením priority pro tenký nebo silný papír."