> Vyšší účinnost > Výměna tonerové kazety bez zastavení tiskové úlohy
9AJY-01X

Výměna tonerové kazety bez zastavení tiskové úlohy

Výkonnost můžete udržet tím, že bez zastavení tiskové úlohy vyměníte tonerovou kazetu, když se ve stroji stále nachází toner. Podívejte se na níže uvedené řešení.
Když je zbývající množství toneru příliš nízké, stroj na displeji dotykového panelu zobrazí chybové hlášení. Pokud toner zůstane ve stroji, bude se v tiskové úloze pokračovat i po vyprázdnění kazety, avšak po úplném vyprázdnění toneru se tisk zastaví. Celková výkonnost klesne, protože tisková úloha bude pozastavena do doby, než se tonerová kazeta vymění. Výkonnost můžete udržet tím, že bez zastavení tiskové úlohy vyměníte tonerovou kazetu, když se ve stroji stále nachází toner. Tonerové kazety můžete bez obav vyměňovat při tisku.
Chybová zpráva*
Zbývající toner
Tisková úloha
Výměna tonerové kazety
Vyměňte tonerovou kazetu. (Černá)
Tonerová kazeta je prázdná, ve stroji však zbývá malé množství toneru.
Stroj pokračuje v tiskových úlohách, dokud stále zbývá nějaký toner.
Tonerovou kazetu můžete měnit v průběhu tisku.
Vyměňte tonerovou kazetu. (Černá)
Tonerová kazeta je prázdná a ve stroji již nezbývá žádné množství toneru.
Tisková úloha se automaticky zastaví.
Stroj tiskovou úlohu
obnoví po výměně
tonerové kazety.
* Hlášení pro černý toner. Hlášení bude mít jinou barvu pro azurové, purpurové a žluté tonery.
POZNÁMKA
Viz následující informace o výměně tonerových kazet.
 „Údržba“ > „Výměna tonerové kazety“ v dokumentu Uživatelská příručka
Hladinu toneru lze vždy zkontrolovat pod položkou [Monitor stavu]. Další informace naleznete v následujících částech:
 „Údržba“ > „Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu“ v dokumentu Uživatelská příručka