> Nastavení a úpravy pomocí aplikace Command WorkStation 6.8 > Postup nastavení efektů transparentnosti podle očekávání
9AJY-00A

Postup nastavení efektů transparentnosti podle očekávání

Pokud určíte nastavení transparentnosti tak, aby překrývající se část několika objektů byla transparentní nebo aby se vytiskl objekt se stínem pod nabídkou, výtisky se mohou lišit od očekávaného výsledku. Průhledná část může mít například jinou barvu nebo se kolem stínu a transparentnosti na výtisku objeví pole. Pokud tyto problémy vznikají z důvodu dat v režimu barev RGB, pomohou vám problémy vyřešit postupy popsané níže.
POZNÁMKA
Následující postup je účinný pouze v případě, že jsou data v souboru PDF v režimu barev RGB.
1
Dvakrát klikněte na úlohu v aplikaci Command WorkStation na stroji imagePRESS Server.
Zobrazí se karta [Job Properties].
2
Vyberte kartu [COLOR] a poté zaškrtněte políčko u položky [Optimize RGB transparency].
3
Klikněte na [OK].
Dokončený výsledek zkontrolujte vytištěním testovacího listu. Pokud jste s výsledkem spokojeni, můžete v tiskové úloze pokračovat.
Jiné řešení