> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Der printes et groft billede, eller der fremkommer striber parallelt med fremføringsretningen
9AK0-04E

Der printes et groft billede, eller der fremkommer striber parallelt med fremføringsretningen

Den sekundære overførselsrems hastighed er ikke egnet. Justér den sekundære overførselsrems hastighed.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Tilpas hast. f. sek. overførselsrem>, så den passer til papirets specifikke egenskaber. Justér også værdien, alt efter om situationen gælder groft billede eller streger.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Tilpas hast. f. sek. overførselsrem> for at justere den sekundære overførselsrems hastighed.
For groft billede skal du justere værdien mod plusenden. For streger skal du justere værdien mod minusenden.
Når der bruges papir på 151 g/m2 eller tungere, kan det forbedre situationen at vælge "Billedprioritering" under <Indstillinger for print med blandet papirtype>.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Indstillinger for print med blandet papirtype] → vælg [Hurtigere print for Tyndt/Alm.] eller [Sam. printhast. som v. Kraftigt] under [Billedprioritering].