> Når billeder som disse printes > Når mærker, der er lavet ved papirtransport, er blivende > Tynde linjer som trykmærker eller bukningslignende mærker vises på bagkantssiden
9AK0-052

Tynde linjer som trykmærker eller bukningslignende mærker vises på bagkantssiden

Hastigheden for papirtransport er ikke egnet. Se løsningerne nedenfor.
Tynde streger som trykmærker vises på bagkantssiden.
← Fremføringsretning
 
Bukningslignende mærker vises på bagkantssiden.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
For at forbedre denne situation skal du justere hver værdi ens mod minusenden for følgende tre elementer under [Justér papirbælte].
<Fikseringsområde>
<Køleområde>
<Invert.-/output-område>
VIGTIGT
Denne funktion kan påvirke, hvordan papir fremføres. Da forøgelse af værdien i stor grad kan forårsage papirstop, anbefaler vi, at du justerer værdierne i små trin.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som har dette problem → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for [Justér papirbælte] → justér de tre elementer, der har behov for justering, ens mod plusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justering af papirtransport" i Brugervejledning