> Når billeder som disse printes > Når mærker, der er lavet ved papirtransport, er blivende > Forvrængede eller skrabelignende mærker dannes pga. ujævn tæthed
9AK0-050

Forvrængede eller skrabelignende mærker dannes pga. ujævn tæthed

Hastigheden for papirtransport er ikke egnet. Se løsningerne nedenfor.
Der forekommer forvrængede mærker.
← Fremføringsretning
 
Der forekommer skrabelignende mærker.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
For at forbedre denne situation skal du justere hver værdi ens mod minusenden for følgende fire elementer under <Justér papirbælte>.
<Fremf.område inden fiks.>
<Fikseringsområde>
<Køleområde>
<Invert.-/output-område>
VIGTIGT
Denne funktion kan påvirke, hvordan papir fremføres. Da forøgelse af værdien i stor grad kan forårsage papirstop, anbefaler vi, at du justerer værdierne i små trin.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som har dette problem → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for [Justér papirbælte] → justér de fire elementer, der har behov for justering, ens mod minusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justering af papirtransport" i Brugervejledning