> Når billeder som disse printes > Printede billeder er ikke så tydelige, som du forventede > Toner ikke korrekt påført billedet
9AK0-04R

Toner ikke korrekt påført billedet

Temperaturen til fiksering af toner svarer ikke til papirets specifikke egenskaber. Se løsningerne nedenfor.
Toner ikke korrekt påført billedet
← Fremføringsretning
Afhjælpning
Du kan forbedre situationen ved at justere værdien for <Justér glans/Fint sort>, så den passer til papirets specifikke egenskaber.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne: Kontakt Canon Danmark.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér glans/Fint sort> for at justere [Glans] mod plusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justér glans/Fint sort" i Brugervejledning
BEMÆRK!
Hvis toneren ikke påføres strukturpapir som forventet, kan du udføre én eller flere af følgende justeringer, også selvom du har foretaget justeringen ovenfor. Dette kan forbedre situationen.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som der er problemer med → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for <Justér fikseringstryk> → justér værdien mod plusenden.
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justér fikseringstryk" i Brugervejledning
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som har dette problem → tryk på [Detaljer/Redigér] → indstil <Reduktion af tonermængde> → til [Til].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Reduktion af tonermængde" i Brugervejledning
Når denne indstilling er angivet, kan det printede billede blive utydeligt.
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → indstil <High Gloss-tilstand> til [Til].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "High Gloss-tilstand" i Brugervejledning
Når du afslutter et printjob, skal du sørge for at gendanne indstillingen på maskinen for at forhindre, at indstillingen anvendes til det næste printjob.