> Når billeder som disse printes > Når mærker, der er lavet ved papirtransport, er blivende > Ujævn lysstyrke vises både på for- og bagkantssiden, billede ser lysere på bagkantsside, eller striber med ujævn lysstyrke vises på bagkantssiden
9AK0-054

Ujævn lysstyrke vises både på for- og bagkantssiden, billede ser lysere på bagkantsside, eller striber med ujævn lysstyrke vises på bagkantssiden

Hastigheden for papirtransport er ikke egnet. Se løsningerne nedenfor.
Ujævn lysstyrke ses både på for- og bagkantsside.
← Fremføringsretning
 
Billede ser lysere ud på bagkantssiden.
← Fremføringsretning
 
Striber med ujævn lysstyrke ses på bagkantssiden.
← Fremføringsretning
Afhjælpning
For at forbedre denne situation skal du justere hastigheden for papirtransport i det omvendte område/outputområdet mod plusenden.
VIGTIGT
Denne funktion kan påvirke, hvordan papir fremføres. Da forøgelse af værdien i stor grad kan forårsage papirstop, anbefaler vi, at du justerer værdierne i små trin.
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype] → vælg den type papir, du bruger, som har dette problem → tryk på [Detaljer/Redigér] → [Skift] for [Justér papirbælte] for at justere korrektionsniveauet med [-] eller [+] for [Invert.-/output-område].
 "Administrationsindstillinger for papirtype" > "Justering af papirtransport" > i Brugervejledning